Ditt vikarbyrå

I perioder vil mange bedrifter oppleve å ha behov for mer enn egen fast arbeidskraft.

Dette kan for eksempel være på grunn av sesongsvingninger, ved lengre sykefravær, permisjoner, prosjektbasert arbeid, eller rett og slett uforutsette hendelser i bedriften.

I disse tilfellene kan innleid arbeidskraft være en fornuftig løsning som kan hjelpe bedriften til å opprettholde stabiliteten som ønskes.

Vi jobber for å finne de mest kvalifiserte og riktige kandidatene som kan bidra til at denne stabiliteten opprettholdes, og dette er med på å gi dere den fleksibiliteten dere har behov for.

Vi benytter oss av søk i interne og eksterne CV baser, og våre vikarer er kvalitetssikret gjennom intervjuprosess, referansesjekk og bakgrunnssjekk.

Vi har fullt arbeidsgiveransvar, og dette innebærer at vi utbetaler lønn, sosiale kostnader, og eventuell sykelønn.

Kontakt oss

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Onboarding

For å sikre rekrutteringsprosessen må den nyansatte ha den nødvendige oppfølgingen og opplæringen både før oppstart og den første tiden i ny stilling.

Den nyansatte må ha tilgang til de nødvendige læringsarenaene for å kunne tilegne seg ny kunnskap. Det er også helt essensielt at den nye medarbeideren både lærer seg og adopteres inn i organisasjonskulturen til selskapet.

Vi kartlegger den nyansattes læringsarenaer og legger opp en plan for onboarding. Vi vil bistå og følge dere opp gjennom hele onboardingprosessen.

Rekrutteringsprosessen

Vi hjelper deg med hele eller deler av rekrutteringsprosessen:

 • Behovsanalyse
 • Kartlegging av bedriften, miljøet og stillingen
 • Annonseutarbeidelse og annonsering
 • Kandidatgenerering, søk i nettverk og databaser
 • Søknadshåndtering
 • Seleksjon
 • Intervjuer
 • Referanse- og bakgrunnsjekk
 • Presentasjon av aktuelle kandidater
 • Deltakelse i 2 gangs og eventuelt sluttintervjuer hvis ønskelig
 • Kontraktsforhandlinger

Kom i kontakt med oss

Legg igjen en beskjed

Tusen takk! Din melding har blitt mottatt!
Oisann! Her var det noe som gikk galt!