Ønsker du et karriereskifte, men er usikker på veien videre? Her er våre beste tips til deg!

This is some text inside of a div block.

/

This is some text inside of a div block.

Ønsker du et karriereskifte, men er usikker på veien videre? Her er våre beste tips til deg!

Reade more
Å være i et karriereskifte er for mange en stor endring i livet. Kanskje man skifter beite fullstendig, og må sette seg inn i et helt nytt fagfelt, hvor alt er helt nytt. Eller så kanskje endringen er mindre, og enklere å gjennomføre. Det kan uansett virke skremmende å ta et slikt valg, spesielt hvis man er godt vant med den arbeidssituasjonen man allerede er i. Samtidig er det ofte en god grunn til at en ønsker en karriereendring, og da er det kanskje på tide å ta sats og tørre å hoppe. Kjenner du deg igjen i dette? Da får du våre beste tips og råd her:

Hvem er du, egentlig?

Vi er i stadig endring, og både våre verdier, evner og ønsker kan endre seg hele livet. Selv om det var viktig for deg å jobbe kreativt for noen år siden, betyr det ikke nødvendigvis at det er like viktig for deg nå. Ved å gå igjennom livet og skape erfaringer, vil vi hele tiden være i endring. Dette gjenspeiler seg også i karrierelivet. For noen er det klinkende klart hva de vil drive med, og veien dit er enkel å finne ut av. Men for andre kan det være vanskelig å finne ut av hva de egentlig vil, selv om en allikevel kjenner seg klar for endring. Om du er usikker på veien videre, kan det være nyttig å få hjelp av en karriereveileder for å få mer klarhet i hva en vil. Det finnes også ulike personlighets – og interessekartlegginger, som kan være til god hjelp for mange.

Ikke stress! - Ta deg tid til å planlegge

Det sies at den som ikke planlegger, planlegger å feile. Vi mennesker planlegger i ulik grad, men det kan tenkes at noe form for plan er lurt å ha i en karriereskifteprosess. Er du klar for en slik endring i livet ditt nå? Er karriereendringen omfattende og stor, kan det kanskje påvirke din økonomi eller livssituasjon. Det kan være lurt å se på alle aspekter i livet som kan bli påvirket av dette, og være løsningsorientert i planleggingen av hvordan du skal gjennomføre det. Det er ofte mange løsninger å finne, om man bare bruker litt tid på å finne de.

Hvordan tar du beslutningene dine?

Ved å bli kjent med hvordan du tar beslutninger kan du bruke denne kunnskapen til din fordel når du skal ta et valg. Vi mennesker har 3 ulike beslutningsstiler; Rasjonell, Intuitiv og Avhengig. Noen kan styres i like stor grad av alle tre, mens noen har en stil som dominerer mer enn de andre. Den rasjonelle beslutningsstilen er en god ressurs når du skal planlegge din karriere, og betyr at man tar valg ved å bruke fornuften og vurderer systematisk de ulike alternativene. Styres du mer av den intuitive stilen, bruker du «magefølelsen» og tar valg basert på anelse og hvordan de ulike alternativene føles. Er du mer avhengig i din beslutningsstil betyr det at du søker informasjon og svar hos mennesker rundt deg, og tar gjerne valg basert på hva de mener.

Vi mennesker er forskjellig, og det er ingen fasit på hvordan du skal ta beslutninger. Det kan allikevel være lurt å tenke litt over hva du gjør når du tar valg, slik at du kan være bevisst på at din beslutningsstil er den beste for deg.

Vi kan hjelpe deg med veien videre! Ta gjerne kontakt med oss for en prat :)

Lykke til med karriereskiftet!

Har du noen spørsmål?