Lederrekruttering

Rekruttering av ny leder er en strategisk prosess og en betydningsfull investering som påvirker virksomhetens fremtid.

Lederkompetanse omfatter mer enn bare formell kompetanse og erfaring. En leders personlighet, verdier og holdninger spiller en stor rolle for virksomhetens bedriftskultur, lønnsomhet og omdømme.

Vårt fokus er å identifisere og tiltrekke oss de beste talentene gjennom grundige søkeprosesser og nettverksbygging.

En strategisk kompetansestrategi, i tråd med virksomhetens overordnede strategier, bør være bærebjelken i rekrutteringsprosessen. Vi bruker dokumenterte metoder for både kartlegging og seleksjon av lederkompetansene som er kritiske for virksomhetens suksess.

 

Kontakt oss gjerne for en samtale om hvordan vi kan bidra til å styrke og posisjonere deres virksomhet gjennom god lederrekruttering.

Har du noen spørsmål?