Vikaroppdrag

I perioder vil mange bedrifter oppleve å ha behov for midlertidige ressurser. I disse tilfellene kan innleid bemanning være en fornuftig løsning som kan hjelpe bedriften til å opprettholde stabiliteten som ønskes. Vi jobber for å finne de mest kvalifiserte og riktige kandidatene som kan bidra til at denne stabiliteten opprettholdes, og dette er med på å gi dere den fleksibiliteten dere har behov for.

Vi benytter oss av søk i interne og eksterne CV-baser, og våre vikarer er kvalitetssikret gjennom intervjuprosess, referansesjekk og bakgrunnssjekk. Vi har fullt arbeidsgiveransvar, og dette innebærer at vi betaler lønn, forsikringer, pensjon og eventuell sykelønn.

Har dere spørsmål rundt innleieregler og hvilke muligheter deres bedrift har for innleie? Vi har samarbeidspartnere med juridisk fagkompetanse, så ta kontakt med oss i Appoint for videre veiledning.

Har du noen spørsmål?