Rekruttering

En ansettelsesprosess tar som regel mye tid og krever fullt fokus, og vi vet hva som skal til for å lykkes med å finne den rette kandidaten.

En grundig behovsanalyse legger selve grunnlaget for en ny rekrutteringsprosess. Denne bør sees i sammenheng med virksomhetens mål og strategier. Hvilken kompetanse har virksomheten behov for nå, og i tiden fremover?

Vi får gode tilbakemeldinger fra kundene våre på nettopp dette. Vi setter oss grundig inn i behovet for å forstå hvilken kompetanse vi leter etter.

Vi finner de aktuelle kandidatene!

Arbeidsmarkedet er stadig i utvikling. Etter flere år med lav arbeidsledighet kombinert med et generelt økende behov for rekruttering, har vi i Appoint vært nødt til å omstille oss for å kunne generere de riktige kandidatene. I tillegg til å markedsføre stillingen på markedsplasser og i sosiale medier, gjør vi et omfattende søk etter potensielle kandidater i ulike nettverk og CV-baser for å sikre at de rette kandidatene blir funnet.

Dette er en prosess Appoint har spesialisert seg på, og dette vil være en effektiv og kostnadseffektiv løsning for dere som kunde. For oss er det viktig med gode og langsiktige kundeforhold, og vi gjør vårt ytterste for at kundene våre skal være fornøyde. En god dialog og god oppfølging sikrer kvalitet i alle ledd av rekrutteringsprosessen.

Har du noen spørsmål?