Våre 3 beste tips: Hvordan forberede deg til et jobbintervju?

This is some text inside of a div block.

/

This is some text inside of a div block.

Våre 3 beste tips: Hvordan forberede deg til et jobbintervju?

Reade more

Du har sikkert fått mange råd om hvordan du skal opptre på et jobbintervju og gjøre et best mulig førsteinntrykk. Det er blant annet viktig å søke øyekontakt med intervjueren, ha et fast håndtrykk og være ryddig og ren i tøyet…
Joda, så mye har du sikkert skjønt, men hvordan bør du forberede deg til et intervju utover det  å stryke blusen eller skjorta kvelden før?
Det å forberede seg har flere fordeler; du kommer til å gjøre et bedre inntrykk, du kan stille flere relevante spørsmål, og sist men ikke minst, du kommer til å føle deg tryggere og mindre nervøs.

3 tips til hvordan forberede deg til jobbintervjuet:

1. Vær nysgjerrig på bedriften

Les deg opp på nettsiden deres, gjør Google-søk og les omtaler og nyhetssaker rundt bedriften. Her er noen ting som kan lønne seg å vite på forhånd:

  • Hva er kjernevirksomheten?
  • Hvilke verdier har bedriften?
  • Hva forventer bedriften av sine medarbeidere?
  • Hvordan er arbeidsmiljøet?
  • Hvilke utviklingsmuligheter finnes for deg?

Du finner mest sannsynlig mange av svarene på spørsmålene over når du gjør research på nett, og de svarene du ikke finner på forhånd kan du spørre om under intervjuet – dette viser genuin interesse.

2. Vær nysgjerrig på stillingen

Les stillingsannonsen, og tyd den så godt du kan:

  • Hva innebærer egentlig stillingen? Hvilke arbeidsoppgaver og hvilke ansvarsområder omfatter stillingen?
  • Tenk nøye gjennom hva du kan bidra med av erfaring og kunnskap.
  • Hva mangler du av kompetanse? Tenk gjennom hvordan du kan tilegne deg manglende kompetanse.
  • Hvilke personlige egenskaper har du som gjør at nettopp du bør ansettes i stillingen? Tenk gjerne gjennom eksempler på situasjoner der du har fått vist nettopp disse egenskapene. Dette kan for eksempel være jobb- eller skolerelaterte situasjoner. Det kan også være situasjoner du har erfart i idrettslaget, i hjemmet eller på andre arenaer.

3. Vær åpen, ærlig og ekte

Bedriften vil ansette riktig person for stillingen, og derfor er det viktig for både deg og intervjueren at du spiller med åpne kort og er ærlig og ekte. Hverken du eller bedriften er tjent med at du får en jobb du ikke passer inn i.  

En god intervjuer vil fange opp inkonsekvente svar og vil bli usikker på om du er ærlig. Du kan derfor risikere at vedkommende mister tillit til deg som kandidat. For all del, vis deg fra din beste side, men vær ærlig og ekte i prosessen.

Lykke til med forberedelsene!

Har du noen spørsmål?