Vikaroppdrag

I perioder vil mange bedrifter oppleve å ha behov for mer enn egen fast arbeidskraft.

Dette kan for eksempel være på grunn av sesongsvingninger, ved lengre sykefravær, permisjoner, prosjektbasert arbeid, eller rett og slett uforutsette hendelser i bedriften.

I disse tilfellene kan innleid arbeidskraft være en fornuftig løsning som kan hjelpe bedriften til å opprettholde stabiliteten som ønskes.

Vi jobber for å finne de mest kvalifiserte og riktige kandidatene som kan bidra til at denne stabiliteten opprettholdes, og dette er med på å gi dere den fleksibiliteten dere har behov for.

Vi benytter oss av søk i interne og eksterne CV baser, og våre vikarer er kvalitetssikret gjennom intervjuprosess, referansesjekk og bakgrunnssjekk.

Vi har fullt arbeidsgiveransvar, og dette innebærer at vi utbetaler lønn, sosiale kostnader, og eventuell sykelønn.

Vi hjelper deg med hele eller deler av rekrutteringsprosessen:

 • Behovsanalyse
 • Kartlegging av bedriften, miljøet og stillingen
 • Annonseutarbeidelse og annonsering
 • Kandidatgenerering, søk i nettverk og databaser
 • Søknadshåndtering
 • Seleksjon
 • Intervjuer
 • Referanse- og bakgrunnsjekk
 • Presentasjon av aktuelle kandidater
 • Deltakelse i 2 gangs og eventuelt sluttintervjuer hvis ønskelig
 • Kontraktsforhandlinger

Rekruttering

Appoint tilbyr rekruttering av personell til ansettelse i fast stilling hos dere som kunde.

En ansettelsesprosess tar som regel mye tid og krever ofte fullt fokus for å lykkes med å finne den rette kandidaten til stillingen.

Arbeidsmarkedet er stadig i utvikling. I tillegg til å markedsføre stillingen i ulike medier ser vi også i dag nødvendigheten av å oppsøke kandidater for å generere flere søkere. Vi gjør et omfattende søk etter potensielle kandidater i ulike nettverk og CV-baser for å sikre at rette kandidat blir funnet.

Dette er en prosess Appoint har spesialisert seg på, og dette vil være en effektiv og kostnadseffektiv løsning for dere som kunde.

Fagområder

Appoint har erfaring til å bistå med arbeidskraft til faste stillinger og vikaroppdrag.

Vi arbeider med oppdrag innenfor følgende bransjer:

 • Bank og finans
 • Økonomi og regnskap
 • Kontor og administrasjon
 • Logistikk og innkjøp

Vi er opptatt av å knytte en god relasjon med våre samarbeidspartnere for å finne den beste kandidaten til dere som kunde.

Onboarding

For å sikre rekrutteringsprosessen må den nyansatte ha den nødvendige oppfølgingen og opplæringen både før oppstart og den første tiden i ny stilling.

Den nyansatte må ha tilgang til de nødvendige læringsarenaene for å kunne tilegne seg ny kunnskap. Det er også helt essensielt at den nye medarbeideren både lærer seg og adopteres inn i organisasjonskulturen til selskapet.

Vi kartlegger den nyansattes læringsarenaer og legger opp en plan for onboarding. Vi vil bistå og følge dere opp gjennom hele onboardingprosessen.

Kom i kontakt med oss

Legg igjen en beskjed

Tusen takk! Din melding har blitt mottatt!
Oisann! Her var det noe som gikk galt!